top of page
anchorheader

Gabay ng Marino Handbook

Table of contents

PART I PAGPAPLANO NG ATING CAREER

A. Maikling kasaysayan

B. Sailing Ambassadors

C. Professional Ethics

D. Professional Code of Ethics for Pilipino Seafarers

A. 3 Kontrata / Kasunduan

B. Ang POEA SEC

C. Section 20

D. Mga Dapat Tandaan

A. Republic Act No. 10022

B. Maritime Labor Convention 2006 (MLC 2006)

A. POEA Standard Employment Contract

B. Republic Act No. 10635

C. Maritime Labor Convention 2006

D. Pre-Departure Orientation Seminar

E. Training

F. Port State Control, Flag State Inspections at iba pa

A. Ang Ating Goal

B. Pamamahala sa Career

C. Company Career Planning

D. Seagoing Service at Licensure Exam

E. Promotion

F. Seafarer's Ideal Career Development Timeline

A. Pag-aasawa

B. Pagpaplanong pinansyal

C. Pamumuhunan

A. Active Income at Passive Income

B. Needs vs. Wants

C. Pagtulong sa kamag-anak

D. Training and Education

E. Sacing o Pag-iimpok

F. Kumurot "Kurot" Principle

A. Safety Consciousness

B. Kalusugan ng Marino

C. Homesickness, Depression at Boredom

A. Sa Airport

B. Dont's sa Barko

C. Do's sa Barko

PART II MEETING THE NEEDS OF OUR FAMILY

A. Pagpapakasal

B. Pagpapamilya

C. Pagiging Mahusay na Magulang

D. Edukasyon ng mga Anak

E. Medical Needs

A.Tips sa Pagbili ng Bahay at Lupa

B. Financing

C. Pag-IBIG Fund

A. Saving o Pag-iimpok

B. Investment

C. Pagnenegosyo

A. Sa Pagmamarino
B. Sa Pananalapi
C. Sa Pamumuhunan

PART III MGA AHENSIYA NG PAMAHALAAN

A. Mga Programa at Serbisyo ng NRCO
B. Partnership sa Ibang Ahensiya
C. NRCO-ISP Partnership

A. Benefits
B. Scholarships and Training Assistance Program
C. Legal Assistance
D. Welfare Assistance Program
E. Repatriation Program
F. Reintegration Program

A. Beneficaries
B. Kontribusyon sa SSS
C. Obligasyon
D. Benepisyo
E. Personal Equity and Savings Option (PESO) Fund

 A. Qualified Legal Dependent
B. Koleksyon ng Kontribusyion ng Seabased OFW
C. Mga Benepisyo

A. Membership Savings Program
B. Short-Term Loan (STL) Programs
C. Housing Loan Program
D. Pag- IBIG Loyaltu Card
E. Special Assistance Program for OFWs
F. Enhanced Customer Care

A. Mga Benepisyo sa Ilalim ng ECP
B. Iba Pang Tulong Mula sa ECC

bottom of page