Gabay ng Marino Handbook

 

Table of contents

PART I PAGPAPLANO NG ATING CAREER

A. Maikling kasaysayan

B. Sailing Ambassadors

C. Professional Ethics

D. Professional Code of Ethics for Pilipino Seafarers

A. 3 Kontrata / Kasunduan

B. Ang POEA SEC

C. Section 20

D. Mga Dapat Tandaan