Gabay ng Marino Handbook

 

Table of contents

PART I PAGPAPLANO NG ATING CAREER

A. Maikling kasaysayan

B. Sailing Ambassadors

C. Professional Ethics

D. Professional Code of Ethics for Pilipino Seafarers

A. 3 Kontrata / Kasunduan

B. Ang POEA SEC

C. Section 20

D. Mga Dapat Tandaan

A. Republic Act No. 10022

B. Maritime Labor Convention 2006 (MLC 2006)

A. POEA Standard Employment Contract

B. Republic Act No. 10635

C. Maritime Labor Convention 2006

D. Pre-Departure Orientation Seminar

E. Training

F. Port State Control, Flag State Inspections at iba pa

A. Ang Ating Goal

B. Pamamahala sa Career

C. Company Career Planning

D. Seagoing Service at Licensure Exam

E. Promotion

F. Seafarer's Ideal Career Development Timeline

A. Pag-aasawa

B. Pagpaplanong pinansyal

C. Pamumuhunan

A. Active Income at Passive Income

B. Needs vs. Wants

C. Pagtulong sa kamag-anak

D. Training and Education

E. Sacing o Pag-iimpok

F. Kumurot "Kurot" Principle

A. Safety Consciousness

B. Kalusugan ng Marino

C. Homesickness, Depression at Boredom